Hero image

De gemeenten in de regio Haaglanden streven ernaar dat zoveel mogelijk organisaties die werken met jeugdigen van 0 tot 23 jaar zich aansluiten bij de Verwijsindex Haaglanden. Dit zijn uiteenlopende organisaties vanuit onderwijs, jeugdgezondheidszorg, welzijnswerk, kinderopvang, jeugdhulpverlening en jeugdzorg. Circa 350 organisaties zijn aangesloten op de Verwijsindex.

Nog niet alle aangesloten organisaties staan op onze website, het overzicht wordt zo snel mogelijk compleet gemaakt.

Zoek op naam

Voer de naam van de organisatie in.

Filter op organisaties in ...

Zoek op de gemeente waar de organisatie actief is.