Hero image

Stichting Happy KidsCare is een AWBZ erkende instelling met een WTZi erkenning, die ontwikkel-logeerweekenden en midweken organiseert ten behoeve van kinderen met ADHD, autisme (ASS: autisme spectrum stoornissen) en bijkomende gedragsproblematiek.

Algemeen en doelgroep

Stichting Happy KidsCare is een AWBZ erkende instelling met een WTZi erkenning, die ontwikkel-logeerweekenden en midweken organiseert ten behoeve van kinderen met ADHD, autisme (ASS: autisme spectrum stoornissen) en bijkomende gedragsproblematiek. De kinderen kunnen rekenen op een plek waar op een stabiele vervangende opvoed- en woonsituatie. Vanuit een veilige en vertrouwde basis wordt er gewerkt aan de  zelfredzaamheid en de sociale vaardigheden, dit alles vanuit plezier!

Ook individuele ambulante begeleiding en groepsbegeleiding op de woensdag middag zijn mogelijk bij Happy KidsCare.

Een kind komt niet zomaar bij Happy KidsCare terecht, er is sprake van een hulpvraag. Deze hulpvraag nemen wij erg serieus, maar bij Happy KidsCare wordt verder gekeken dan het probleem. Ieder kind is namelijk ook een kind met mogelijkheden en talenten. Door realistisch te zijn over de beperkingen in combinatie met het zicht op de mogelijkheden en talenten kunnen de kinderen een gebalanceerd zelfbeeld opbouwen.

Het vaste team van Happy KidsCare bestaat uit gekwalificeerde jeugdzorgwerkers die allemaal in het bezit zijn van een VOG. Daarnaast is Happy KidsCare een erkend leerwerkbedrijf. Geen onderverdeling in locaties. Wel aansluiting op SISA én op Verwijsindex Haaglanden. Rotterdam-Rijnmond kinderen in SISA, Haaglanden kinderen in Verwijsindex Haaglanden.

Afweging

Kinderen kunnen via twee stromen binnen komen. Via het PGB  (door ouders ingekocht) maar steeds vaker aanmeldingen vanuit het Wijkteam. Dit geeft een verzwaring van de doelgroep. Bij de afweging tot wel/niet signalering in de verwijsindex zal in 99% van de gevallen besloten worden tot signalering vandaar dat besproken en besloten is dat vanuit Stichting Happy Kidscare alle kinderen standaard gesignaleerd worden in de verwijsindex. 

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Standaard bij aanmelding van een kind wordt door het secretariaat een signaal in de verwijsindex afgegeven op. Dit is een vast t onderdeel van de aanmeldprocedure. Desgewenst met gebruik van de folders IK/ MIJN KIND (Verwijsindex Haaglanden)

Borging

Het secretariaat die het signaal heeft geplaatst in de verwijsindex is eerste aanspreekpunt. Bij ziekte/verlof van de medewerker kan contact worden opgenomen met het secretariaat.