Hero image

Hoe werkt het?

  1. Professionals A en B maken in de Verwijsindex zichtbaar dat zij betrokken zijn bij een jeugdige.
  2. Nu weten beide professionals dat ze bij de jeugdige betrokken zijn.
  3. Professionals A en B stemmen af wie toestemming vraagt aan de ouders en/of de jeugdige om informatie te delen.
  4. De professionals werken samen om de jeugdige nog beter te begeleiden.