Hero image

Het team Wettelijke Taken van de gemeente Delft voert de Leerplichtwet uit.

Algemene informatie

De taken die onder het team Wettelijke Taken vallen zijn 3-ledig:

  1. Preventieve taken (zorg en bemiddelen) om schooluitval te voorkomen;
  2. Curatieve taken, handhaving om schooluitval tegen te gaan;
  3. Justitiële taken als instrument binnen de handhavingstaken.

De doelgroep zijn alle leerplichtige kinderen van 5 tot 18 jaar woonachtig (ingeschreven) in de gemeente Delft.

Naast de uitvoering van de taken in het kader van de leerplichtwet zijn er ook taken rondom de Voortijdig schoolverlaters (Wet RMC) in het team van Wettelijke taken. Hierbij wordt begeleiding geboden aan jongeren zonder startkwalificatie en/of werk om ze weer naar school te helpen of naar werk of een combinatie hiervan.
De doelgroep voor VSV/RMC zijn jongeren tussen de 18 en 23 jaar die voortijdig school hebben verlaten zonder een startkwalificatie (HAVO diploma, of MBO 2, of hoger) en geen werk hebben.

De leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar controleert of scholen, instellingen, ouders, verzorgers en jongeren zich houden aan de Leerplichtwet. Als de leerplichtambtenaar een melding van verzuim krijgt gaat hij of zij onderzoeken wat er aan de hand is. Dit kan middels gesprekken, maar bij herhaald verzuim ook met HALT taakstraffen of een proces-verbaal voor de Officier van Justitie.

De VSV Consulent

De VSV consulent biedt ondersteuning aan jongeren tussen de 18 en 23 jaar. Middels gesprekken en praktische hulp bij oriëntatie op een passende opleiding en/of werk.

Intern werkproces

De procesondersteuners van het team plaatsen een signaal in de Verwijsindex Haaglanden na opdracht van de leerplichtambtenaar en/of VSV consulent of conform de werkinstructie behorende bij het werkproces.

Signaleringscriteria voor leerplichtigen 5-18 jaar:

  • Ongeoorloofd verzuim, 16 lesuur in 4 weken zonder opgaaf van reden;
  • Geen geldige schoolinschrijving bij leerplicht bekend;
  • Leerlingen van 5 tot 18 jaar die zonder geldige reden (zoals ziekte) meer dan een maand verzuim zonder dat hij of zij ontheffing hebben van de leerplicht.

Signaleringscriteria voor voortijdig schoolverlaters 18-23 jaar:

  • Jongeren tot 23 jaar die voortijdig school verlaten en geen startkwalificatie bezitten;
  • Jongeren tot 23 jaar waarbij niet duidelijk is of ze onderwijs volgen of aan het werk zijn;
  • Jongeren tot 23 jaar die een beroep doen op de Participatiewet.

Aandachtspunten  

De leerplichtambtenaar meldt in het gesprek met ouders en leerling dat er een melding gedaan zal worden in de Verwijsindex Haaglanden. Dit wordt nogmaals schriftelijk bevestigd in een brief die na afloop van het gesprek aan ouder en leerling wordt gezonden.

Borging

Mailberichten; afwezigheidsassistent met verwijzing naar een collega of het callcenter van de gemeente Delft.
Telefonische bereikbaarheid; het algemene telefoonnummer van het callcenter wordt opgegeven in schriftelijke communicatie naar ouders en in de verwijsindex. Indien er telefonisch contact gezocht wordt gaat dit altijd via de medewerker van het callcenter, mocht de betrokken medewerker niet beschikbaar zijn dan volgt een terugbelverzoek (waarop binnen 24 uur een reactie gegeven moet worden) of bij spoed een collega kan vinden.