Hero image

Soms gaan dingen anders dan je had gehoopt. Op school of thuis bijvoorbeeld. Dan kun je tijdelijk wat extra begeleiding gebruiken. Bijvoorbeeld van een leerlingbegeleider, jeugdarts of andere professional.
Als er meer professionals bij jou betrokken zijn, zorgt de Verwijsindex dat zij bij elkaar in beeld komen.

Hoe werkt het?

Als een professional jou begeleidt, kan hij/zij dit aangeven in de Verwijsindex. Jij wordt hierover door hem/haar geïnformeerd. In de Verwijsindex staan alleen jouw algemene gegevens en de contactgegevens van de professional(s). Er staat nooit bij waarom je begeleiding krijgt.

Zijn er nog meer professionals bij jou betrokken? Dan geven zij dit ook aan in de Verwijsindex en word jij door die professionals geïnformeerd.

Toestemming nodig voor delen informatie

De professionals nemen contact met elkaar op. Voordat zij informatie over jou met elkaar mogen delen, moet jij daarvoor toestemming geven. Na toestemming kunnen zij jou nog beter begeleiden. Als je jonger bent dan 16 jaar, vragen de professionals aan je ouders/verzorgers toestemming om informatie over jou te mogen delen.

De privacy rondom de verwijsindex is volgens de wet geregeld. Professionals en organisaties gaan altijd zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Je kunt hier de privacyregels en jouw rechten nalezen.

Wie doen er mee?

Veel organisaties werken met de Verwijsindex Haaglanden, zoals gemeenten en scholen. Dat is mooi, want hoe meer professionals met elkaar samenwerken, hoe beter jij geholpen kan worden.