Hero image

Minimaal 2 signalen = match

Zodra door minimaal twee professionals een signaal wordt afgegeven op dezelfde jeugdige ontstaat een match. Ook kan een signaal op een jeugdige een match vormen met een signaal dat is afgegeven op een broertje of zusje. Voorwaarde is dat ze eenzelfde ouder hebben. Zo’n match noemen we een gezinsmatch. 

Contact opnemen en toestemming vragen

De betrokken professionals ontvangen een mail (een matchbericht) met elkaars contactgegevens en de matchende signaalnummers. De professionals nemen contact op met elkaar en stemmen af wie toestemming aan de ouders/verzorgers (of de jeugdige vanaf 16 jaar) gaat vragen voor het delen van informatie. Wat doe je als je geen toestemming hebt voor het delen van informatie?

De professional die toestemming vraagt om informatie te delen, legt ook uit wat het doel van de Verwijsindex is, de reden waarom de jeugdige in de Verwijsindex is opgenomen en welke informatie nodig is om een jeugdige te signaleren. Ook wijst hij de ouders/verzorgers/jeugdige op hun andere rechten.

 

Ouders/verzorgers en/of jeugdige informeren

Als je een signaal in de Verwijsindex afgeeft, informeer je ouders/verzorgers hierover. Vanaf 12 jaar informeer je ook de jeugdige waarbij je betrokken bent (vanaf 16 jaar informeer je alleen de jeugdige zelf). Bij het informeren overhandig je de [folder voor ouders] en/of de [folder voor jeugdigen].