Hero image

Haagse pilot verbreed naar de regio

Het convenant Regionale Verwijsindex Haaglanden is opgesteld nadat in januari 2009 de wethouders Jeugd van de gemeenten in Haaglanden besloten hebben om te komen tot één Verwijsindex voor de hele regio. In de gemeente Den Haag liep toen al een pilot Haagse Verwijsindex die in 2009 werd verbreed naar de regio Haaglanden.

Regionale afspraken

In dit convenant staan de afspraken, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het gebruik en de implementatie van de Regionale Verwijsindex Haaglanden.

De Colleges van B&W bevorderen ieder in de eigen gemeente, vanuit de wettelijke regietaken in het jeugdbeleid, dat door convenantpartijen de Regionale Verwijsindex Haaglanden gebruikt wordt. De Colleges van B&W houden vanuit deze zelfde rol toezicht op de naleving van het convenant.

Lees hier het Convenant Regionale Verwijsindex Haaglanden (2014, PDF).

 

Samenvatting convenant

Hier vindt u een samenvatting van het convenant Regionale Verwijsindex Haaglanden.