Hero image

AlleskITs is een zelfstandig behandelcentrum van kinderartsen die zich richten op kinderen met leer-, gedrags-, en ontwikkelstoornissen. AlleskITs richt zich vooral op kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met ADHD en daarmee samenhangende aandoeningen. Zie AlleskITs.nl voor meer informatie.

Signaleren in de Verwijsindex Haaglanden

Alle cliënten zullen standaard gesignaleerd worden door de cliëntadministratie. Standaard wordt het signaal op de wettelijke termijn van 2 jaar gezet. Na aanmelding bij AlleskITs ontvangen ouders/jeugdige het aanmeldformulier hierin is ook standaard informatie over de Verwijsindex opgenomen. 
Bij afsluiting van de behandeling eerder dan 24 maanden zal ook de cliëntadministratie het signaal afsluiten/deactiveren. 
Bij betrokkenheid van AlleskITs langer dan 24 maanden zal de cliëntadministratie het signaal vernieuwen (incl. informeren, folder(s) en toestemming vragen). 

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Gezien de doelgroep zal op basis van de wettelijke signaleringscriteria (Jeugdwet en Handreiking Melden) een signaal worden afgegeven in de Verwijsindex. 

Borging

De cliëntadministratie plaatst het signaal in de Verwijsindex en koppelt de behandelende kinderarts aan de cliënt. De betreffende kinderarts krijgt in zijn eigen mail de matchberichten. 
Informeren van ouders/jeugdige wordt door de cliëntadministratie of kinderarts gedaan. De folder van de betreffende regio wordt overhandigd. Bij het ontstaan van een match zal de kinderarts afstemmen met de matchende partijen en ouders/jeugdige om toestemming vragen om gegevens te mogen uitwisselen. 

De algemeen manager zal: 
- D.m.v. rapportages het gebruik monitoren en waar nodig bijsturen; 
- De locatiegegevens, medewerker gegevens actueel houden; 
- Zorgt dat het werken met de Verwijsindex ingebed is in de organisatie; 
- Heeft de rol instantiebeheerder.

Wet- en regelgeving:

- WGBO; 
- Meldcode;