Hero image

Lievegoed Marjatta biedt gespecialiseerde dagopvang aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking.

Algemeen en doelgroep

Lievegoed Marjatta biedt gespecialiseerde dagopvang aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. In een warme, huiselijke omgeving focussen we ons in kleine groepen op de kwaliteiten en talenten van  ieder kind. We bieden een beschermde omgeving waarin de kinderen zich op hun eigen wijze kunnen ontwikkelen. Kinderdagcentrum Marjatta maakt deel uit van Lievegoed. Lievegoed biedt door het hele land verslavings-, psychiatrische- en gehandicaptenzorg. Onze zorg is regulier waar het moet en antroposofisch waar het kan. Wij kijken niet alleen naar iemands beperking of probleem, maar vooral naar wat iemand wel kan. Daarnaast hechten we veel waarde aan een gezonde omgeving, zingeving en het samen zijn en samen doen. 

Kinderdagcentrum Marjatta werkt samen met een aantal ketenpartners, namelijk: Kentalis, de Banjaard, MEE, Wijkteams, Sophia Revalidatie, Integrale Vroeghulp, Centrum Autisme en SPPOH.

Afweging

Signaleren mag, afwegen moet! 

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Het plaatsen van een signaal in de verwijsindex wordt overwogen indien, op basis van signalen van de jeugdige of zijn ouders/ wettelijk vertegenwoordigers er een redelijk vermoeden bestaat dat de jeugdige in diens gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid wordt bedreigd. De van toepassing zijnde signaleringscriteria staan even later in het juridisch kader vermeld.