Hero image

FamilySupporters biedt advies, praktische hulp, diagnostiek en behandeling.

Algemeen en doelgroep

FamilySupporters biedt advies, praktische hulp, diagnostiek en behandeling. De organisatie is actief in GGZ, jeugdhulp, WMO en WLZ, op verwijzing van arts, gemeente maar ook particulier.

Doelgroep: Alle clienten die worden behandeld vanuit de Jeugdwet, inclusief verlengde jeugdhulp.

Afweging

FamilySupporters is een tweedelijnsorganisatie. Aan de betrokkenheid ligt een hulpvraag ten grondslag. De zorg/ondersteuning is alleen toegankelijk met een verwijzing of indicatie. De zorg/ondersteuning is specialistisch. Om bovengenoemde redenen signaleert FamilySupporters standaard alle jeugdigen tot 23 jaar bij wie zij betrokken zijn.

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Indien een jeugdige in zijn veilige ontwikkeling naar volwassenheid wordt bedreigd, maakt de professional de afweging een signaal te plaatsen in de Verwijsindex. De signaleringscriteria zijn gelijk aan meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Hiervoor worden de signaleringscriteria uit de Jeugdwet (art. 7.1.4.1) en/of de handreiking melden (www.handreikingmelden.nl) gehanteerd.

Wet- en regelgeving

  • Jeugdwet
  • WMO
  • ZvW (GGZ)
  • WLZ