Hero image

Stichting Welzijn Rijswijk is een organisatie voor welzijnswerk voor alle inwoners van Rijswijk.

Signaleren in de verwijsindex

De meeste jeugdigen komen wij tegen in hun eigen leefomgeving en/of bij onze activiteiten. Dit gaat in de regel om jeugdigen in de leeftijd van 4 t/m 23 jaar. Aangezien wij geen hulpverleners zijn, maar wel op een laagdrempelige manier contact hebben, zien wij al in een vroeg stadium of er zich problemen voordoen.

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Wij plaatsen een signaal in de verwijsindex als er zich problemen voordoen op de volgende leefgebieden:

  • sociale omgeving buiten het gezin en school
  • gezondheid en opvoeding
  • gezinsrelaties

Wet- en regelgeving

AVG

Borging

Onze jeugdwerkers plaatsen het signaal, ontvangen de matchberichten en vragen aan de ouders toestemming voor het uitwisselen van informatie. Wanneer een medewerker langdurig afwezig is of uit dienst gaat, neemt een collega het over. Nieuwe medewerkers worden geïnformeerd over de verwijsindex. Een account voor nieuwe medewerkers wordt door de contactpersoon verwijsindex bij Welzijn Rijswijk aangevraagd.