Hero image

Schakenbosch is een jeugdzorgplus instelling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen, in combinatie met psychiatrische klachten of een lichte verstandelijke beperking (LVB).

Algemeen en doelgroep

Schakenbosch is een jeugdzorgplus instelling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen, in combinatie met psychiatrische klachten of een lichte verstandelijke beperking (LVB). In een veilige omgeving werken jongeren op Schakenbosch aan de toekomst, aan zichzelf en aan de relatie met ouders of voogden. Met als doel: weer in de maatschappij wonen en leven. 

Afweging

Alle jongeren die (residentiële of ambulante) hulpverlening krijgen van Schakenbosch ondervinden moeilijkheden op één of meerdere ontwikkelingsgebieden, waardoor er sprake is van een bedreigde ontwikkeling naar volwassenheid. Om deze reden worden alle jongeren gesignaleerd in de verwijsindex Haaglanden. 

 Schakenbosch vindt continue afstemming met de jongere en de betrokkenen essentieel. Om deze reden zal Schakenbosch altijd de jongere en de betrokkenen (ouders / gezaghebbers) betrekken bij de activiteiten die voortvloeien uit de Verwijsindex. Schakenbosch is van mening dat de hulpverlening aan een jongere nog beter uitgevoerd kan worden wanneer er goed samengewerkt wordt met ketenpartners die betrokken zijn bij de jongere en het gezin.  

Borging

De functioneel beheerder borgt de technische kant, inhoudelijke aspecten zijn geborgd in de lijn. De contactgegevens van hulpverleners (behandelcoördinatoren) worden up-to-date gehouden door de functionele beheerder. Nieuwe medewerkers (behandelcoördinatoren) worden door Schakenbosch op de hoogte gebracht over de Verwijsindex.