Hero image

Inzowijs biedt al 10 jaar kinderen en jongeren oplossingsgerichte en transparante begeleiding.

Algemeen en doelgroep

Inzowijs is een jonge, professionele en ondernemende organisatie. Wij bieden kinderen en jongeren al 10 jaar oplossingsgerichte en transparante begeleiding. Samen met de cliënt en het netwerk bespreken wij de gewenste oplossing. Als onze begeleiding een belangrijke bijdrage levert aan de gewenste oplossing starten wij zo snel mogelijk en stoppen wij weer zo snel mogelijk. Het hele netwerk en ketenpartners worden betroken bij onze inzet. 

De begeleiding vindt voornamelijk plaats op school en bij het kind of de jongere thuis. Op school kan begeleiding in of buiten de klas worden geboden. Altijd wordt dit in samenspraak met alle betrokkenen gedaan. De begeleiding kan naast de thuissituatie ook tijdens de vrijetijdsbesteding, zoals sport of een andere hobby plaatsvinden. De groepsopvang van Inzowijs voorziet in groepsbegeleiding voor kinderen tussen de 4 en 16 jaar in Leiden en biedt ruimte aan ongeveer 12 kinderen. Onze doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren met een psychiatrische stoornis.

Afweging

Verwijsindex Haaglanden heeft als doel de samenwerking te bevorderen tussen de verschillende hulpverleners die bij een gezin betrokken zijn. Het sluit goed aan bij de visie die wij als Inzowijs hebben en gebruiken door met meerdere zorgverleners en betrokken zorginstellingen contact te onderhouden over gezamenlijke cliënten, denk aan informatie over de verkregen behandeling en behaalde resultaten.

Intensieve samenwerking en communicatie leidt uiteindelijk tot efficiënter overleg ten einde sneller passende zorg te kunnen leveren en in een kortere behandelingsperiode concrete resultaten te behalen. In onze optiek draagt de Verwijsindex Haaglanden hier op goede wijze aan bij.

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Jeugdigen worden alleen geregistreerd gesignaleerd in de Verwijsindex Haaglanden  indien de zorgcoördinator/aandachtsfunctionaris hiertoe aanleiding ziet. Dit wordt in intern overleg op meerdere momenten besproken.