Hero image

De doelstelling van gezinscoaching CJG is het organiseren van gecoördineerde zorg op maat zodat een veilig opvoedklimaat ontstaat voor de in het gezin aanwezige kinderen, de ouders zich ondersteund voelen en duurzame zelfredzaamheid van het gezin wordt bevorderd.

Algemeen en doelgroep

De doelstelling van gezinscoaching CJG is het organiseren van gecoördineerde zorg op maat zodat een veilig opvoedklimaat ontstaat voor de in het gezin aanwezige kinderen, de ouders zich ondersteund voelen en duurzame zelfredzaamheid van het gezin wordt bevorderd.

Doelgroep: Delftse multi-problem gezinnen of zorgmijdende gezinnen met thuiswonende kinderen tussen 0 tot 23 jaar.

Signaleringscriteria

Alle kinderen uit een gezin waar een gezinscoach is ingezet worden gesignaleerd in de Verwijsindex. Enerzijds omdat er, gezien de multi-problematiek in het gezin, zorgen zijn over de ontwikkeling van de kinderen. Anderzijds omdat het voor de gezinscoach bij het opstellen van 1 gezin, 1 plan, belangrijk is om te weten welke andere hulpverleners betrokken zijn en voor andere hulpverleners om te weten dat er een gezinscoach betrokken is.

Intern werkproces

Kinderen worden handmatig door de zorgregisseurs van het CJG gesignaleerd in de Verwijsindex nadat toestemming is verkregen. Bij een match ontvangt de betrokken gezinscoach een mail in haar/zijn eigen mailbox. De gezinscoach neemt binnen 5 werkdagen contact op met de matchende partij en betrekt deze bij het opstellen van het gezinsplan.

Bij langdurige afwezigheid van de gezinscoach wordt de afwezigheid-assistent ingesteld met daarin de naam van de waarnemend gezinscoach. De zorgregisseurs, tevens instantiebeheerder, zorgen dat signalen op een andere contactpersoon worden overgezet bij langdurige ziekte of afwezigheid en/ of als gezinscoaches uit dienst gaan. Wijzigingen zoals het emailadres, telefoonnummer en bereikbaarheid (werktijden) van gezinscoaches passen de zorgregisseurs aan in de Verwijsindex, waardoor gegevens steeds up-to-date zijn. Nieuwe gezinscoaches worden door de zorgregisseurs geïnformeerd over de Verwijsindex.