Hero image

Stichting Visie-R biedt activiteiten op het gebied van dagbesteding, werkfit maken en arbeidstoeleiding.

Algemeen en doelgroep

Stichting Visie-R biedt activiteiten op het gebied van dagbesteding, werkfit maken en arbeidstoeleiding. De werkprojecten van Visie-R kunnen een opstap zijn naar regulier- of vrijwilligerswerk, stage of aanvullende opleiding. Je kunt bij ons werknemersvaardigheden opdoen en een dagritme opbouwen. 

Wij bieden mogelijkheden om opnieuw te ontdekken waar je talenten, kansen en interesses liggen. 

Bij Visie-R kun je instromen in verschillende activiteitenhallen waar houtbewerking, motortechniek, naaiatelier, fietsenreparaties etc. worden uitgevoerd. Verder kun je in een van onze klussenteams en groenteams ervaring op te doen of binnen de schilders ploeg de kneepjes van het schildersvak te leren. 

Doelgroep: Voor iedereen die ondersteuning nodig heeft richting werk, vrijwilligerswerk en/of opleiding, De doelgroep bij Visie-r is vanaf 16 jaar en ouder. De doelgroep van de Verwijsindex is 0 t/m 22 jaar. 

Meer informatie is terug te vinden op onze website: www.visie-r.nl 

Afweging

Cliënten komen altijd d.m.v. een doorverwijzing (bijv. wijkteam, school jeugdinstelling, Horizon, Scool2Care) bij Visie r binnen.  

Bij Visie-R vindt altijd een intake-gesprek plaats door de trajectbegeleider, samen met de jeugdige/Ouder(s). Daarin wordt vastgelegd hoe en wie informatie ontvangt over de voorgang van de cliënt.De traject begeleider maakt n.a.v. de intake een afweging op basis van genoemde criteria of er een signaal in de Verwijsindex wordt geplaatst. De trajectbegeleider informeert de jeugdige/ouder(s) hierover en legt uit waarom en met welk doel het signaal geplaatst wordt. Ook wordt de informatiefolder van de Verwijsindex overhandigd. Als er matches komen op het signaal en informatie moet worden uitgewisseld zal hiervoor toestemming worden gevraagd aan de jeugdige/ouders. Hierbij wordt meegedeeld met wie er matches zijn opgetreden en met wie informatie wordt gedeeld.  

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Cliënten kunnen gesignaleerd worden op basis van de signaleringscriteria Jeugdwet, artikel 7.1.4.1 en alle leefgebieden handreiking melden (www.handreikingmelden.nl). 

Wij hebben de leidraad dat op het moment dat wij signaleren dat er belemmeringen zijn bij het opgroeien van de jeugdige we dit signaal toetsen op de handreikingsmeldingen en Jeugdwet, dan indien noodzakelijk zal er een signaal worden geplaatst in de Verwijsindex. De trajectbegeleider zal ook de ouders informeren.  

AVG zegt dat vanaf 16 jaar alleen de jeugdige hoeft te worden geïnformeerd en bij een match om toestemming moet worden gevraagd om gegevens te mogen uitwisselen (0-12 alleen ouders, 12-16 zowel ouders als jeugdige en vanaf 16 alleen de jeugdige). 

Borging

Bij langdurige afwezigheid van een trajectbegeleider zal het de manager/hoofd de verwijsindex op de hoogte stellen en aangeven op wiens naam de actieve signalen gezet moeten worden. Dit om vertraging in het opvolgen van een matchbericht te voorkomen.   

Het signaal wordt afgegeven in de Verwijsindex, waar ook de matches zullen plaatsvinden en een mailbericht naar de trajectbegeleider verstuurd zal worden. Naast inhoudelijke info zal ook in het eigen cliëntsysteem aangegeven worden dat een signaal in de Verwijsindex is geplaatst.  

In het inwerk schema van de nieuwe medewerker zal uitleg gegeven worden over het werken met de Verwijsindex.  

Wet- en regelgeving

Jeugdwet. Wij werken met alle relevante wetten die ieder jaar worden getoetst, zoals de WMO, wet forensiche zorg, milieuwet, 

Visie-R heeft Iso 9001 en 14001 certificaten