Hero image

Werk je bij een organisatie die betrokken is bij jeugdigen van 0 tot 23 jaar? Hier vind je informatie over de Regionale Verwijsindex Haaglanden. Je maakt kennis met het doel en de werking van de Verwijsindex en de juridische kaders.

Verwijsindex als samenwerkingsinstrument

Gelukkig gaat het in Nederland met de meeste kinderen en jongeren goed. Af en toe heeft een jeugdige toch iets meer hulp en aandacht nodig. Dan zijn er vaak verschillende organisaties die daarbij helpen, soms zelfs tegelijkertijd. Het is belangrijk dat de verschillende organisaties van elkaar weten dat ze bij een jeugdige betrokken zijn. Zo kunnen ze de begeleiding met en op elkaar afstemmen. De Verwijsindex is hierbij een belangrijk instrument en een handig hulpmiddel.

Vinden, verbinden en samenwerken

Met de Verwijsindex maak je jezelf zichtbaar voor andere professionals en kun je samen met hen afspraken maken over één plan, de onderlinge afstemming en regie.