Hero image

Bij OnderwijsAdvies werken ruim 300 mensen die zich dagelijks op professionele wijze en met passie inzetten voor
onze klanten waarbij de optimale ontwikkeling van ieder kind centraal staat.

Algemeen en doelgroep

Bij OnderwijsAdvies werken ruim 300 mensen die zich dagelijks op professionele wijze en met passie inzetten voor onze klanten waarbij de optimale ontwikkeling van ieder kind centraal staat. (Bron: http://onderwijsadvies.nl/ 26/1/2016) Doelgroep: schoolgaande kinderen

Afweging

OnderwijsAdvies heeft de visie dat geen kind tussen wal en schip moet geraken. OnderwijsAdvies zal bij zorg over een jeugdige, op welke leefgebied dan ook en gezien de doelgroep, al snel een verhoogd noodzaak zien tot het zichtbaar maken van haar betrokkenheid in de Verwijsindex. Men heeft daarmee ook een extra check dat geen organisatie over het hoofd wordt gezien, de regie versterkt wordt op de coördinatie van zorg en daarmee het streven naar eenduidigheid in handelen door alle betrokkenen. Transparantie in communicatie naar jeugdige en/of ouders is altijd het uitgangspunt.

Hoofdbehandelaars zullen signaal plaatsen. Iedere behandlaar heeft regelmatig contact met de hoofdbehandelaars. Op dit overleg is de verwijsindex standaard geagendeerd. Dit betekent dat voor iedere jeugdige standaard de afweging gemaakt zal worden of deze in de verwijsindex gesignaleerd zal worden.

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Het plaatsen van een signaal in de verwijsindex wordt overwogen indien sprake is van:

  • Indien de ouder/wettelijke vertegenwoordiger niet bij machte is bij te dragen aan de oplossing voor problematiek en/of de jeugdige in zijn ontwikkeling naar volwassenheid belemmerd wordt.
  • Bij een combinatie van verschillende problemen wordt standaard overgegaan tot signaleren, omdat de kans op een toekomstige verergering van problematiek mogelijk is. Daarmee zou de ontwikkeling van de jeugdige, in brede zijn, ernstig belemmerd/beschadigd kunnen worden
  • Indien de behandelaar plots wordt afgebroken, terwijl de behandelaar voortzetting ervan nog noodzakelijk vindt.
  • KOPP/KVO jeugdigen, bij vechtscheidingen, hechtingsproblematiek, onbeheeresbare schulden en veelvuldig schoolverzuim

Borging

Indien een signaleringsbevoegde absent is, wordt gebruik gemaakt van de Outlook afwezigheidassistent met daarin de mededeling dat in geval van urgentie contact opgenomen kan worden met de instellingscoördinator.