Hero image

Als Thuisbegeleiding bieden wij begeleiding aan cliënten en hun omgeving binnen hun dagelijks leven, middels op de persoon gerichte (individuele) doelen en de begeleiding wordt altijd geboden in de thuissituatie.

Algemeen en doelgroep

Als Thuisbegeleiding bieden wij begeleiding aan cliënten en hun omgeving binnen hun dagelijks leven, middels op de persoon gerichte (individuele) doelen en de begeleiding wordt altijd geboden in de thuissituatie. De volgende diensten leveren wij bij cliënten thuis: Begeleiding individueel basis en Begeleiding individueel speciaal.  

Als Thuisbegeleiding leveren wij ‘maatwerk’, ofwel we houden specifiek rekening met de individualiteit van onze cliënten. 

De Thuisbegeleiding werkt ‘outreachend’, ofwel in de thuissituatie van de cliënt. Deze begeleiding in de thuissituatie is effectiever, dan de begeleiding die door andere organisaties wordt gegeven, omdat zij meestal op afstand werken. Als Thuisbegeleiders zien wij zodoende meteen de reactie/resultaat van onze aangeboden begeleiding/ondersteuning en kunnen direct anticiperen op de situatie van de cliënt 

Onze product ‘Thuisbegeleiding’ wordt individueel in uren aangeboden en is alleen toegankelijk met een besluit van de gemeente aangeboden. Voor deze dienst wordt geen aanvullende bijdrage voor gevraagd 

Wij leveren diensten in de volgende gemeenten, Gemeente Delft, Gemeente Westland en Gemeente Midden Delfland 

Wij werken met de volgende doelgroepen; (licht) verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, psychiatrische beperking, psychosociale beperking, psychogeriatrische beperking, zintuigelijke beperking. 

Wij werken met cliënten aan de volgende resultaatgebieden; gestructureerd huishouden, opbouwen van een sociaalnetwerk, thuisadministratie, arbeidsparticipatie, maatschappelijke participatie (dagbesteding), zelfzorg, mantelzorgondersteuning. 

Onze doelgroep is 18 tot 67 jaar en 67 plus.  

Wij werken met cliënten op de volgende domeinen van de zelfredzaamheidsmatrix; financiën, geestelijke gezondheid, sociaal netwerk, dagbesteding, lichamelijke gezondheid, maatschappelijke participatie, huisvesting, verslaving, justitie, huiselijke relaties en activiteiten van het dagelijks leven. 

Met de volgende methodieken werken wij: cognitieve benadering; herstructurering; competentiebenadering; eigen kracht; geef me de 5; oplossingsgericht werken; video home training en vaardigheden aanleren/oefenen.