Hero image

In de Verwijsindex staan alleen algemene gegevens van uw kind. Er staat nooit in de Verwijsindex waarom uw kind/uw gezin begeleiding krijgt.

De gegevens van uw kind zijn veilig

Bij het plaatsen van een signaal in de Verwijsindex, worden (algemene) persoonsgegevens in de Verwijsindex verwerkt. Privacywetgeving is van toepassing, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt voor de geldende doeleinden van de Verwijsindex. Professionals en organisaties gaan altijd zorgvuldig om met persoonlijke gegevens.

Informeren moet

U wordt altijd geïnformeerd als een signaal wordt afgegeven in de Verwijsindex. Heel soms wordt dit niet gedaan, bijvoorbeeld bij overmacht of een bedreigende situatie. Is uw kind 16 jaar of ouder, dan wordt alleen uw kind geïnformeerd.

Toestemming

Om informatie over uw kind te mogen uitwisselen is uw toestemming nodig. Dit is een eis vanuit de Europese wet. Soms is er geen toestemming nodig, bijvoorbeeld op grond van de Leerplichtwet.

Is uw kind 16 jaar of ouder, dan vragen de professionals aan uw kind toestemming om informatie te mogen uitwisselen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft een aantal rechten:

  • Recht op inzage in de geregistreerde gegevens;
  • Recht op correctie van de gegevens;
  • Recht op verzet.

U kunt via de gemeente waar uw kind woont gebruik maken van uw rechten. Op de website van uw gemeente kunt u de procedures vinden.