Hero image

De kerntaak van Kwadraad is het leveren van maatschappelijke ondersteuning, zorg en welzijn.

Algemeen en doelgroep

De kerntaak van Kwadraad is het leveren van maatschappelijke ondersteuning, zorg en welzijn. Uitgangspunt is mensen sterker te maken, zodat zij op eigen kracht de draad weer op kunnen pakken. We activeren het sociale netwerk van de cliënt en geven de regie op het eigen leven terug. We werken in bijna alle gemeenten in Zuid-Holland, in de wijken, buurtcentra en op scholen. Steeds belangrijk wordt onze online hulpverlening, waarmee cliënten direct aan de slag kunnen als het hen uitkomt. 

 Kwadraad heeft verschillende regionale varianten van de Verwijsindex: JeugdMATCH Zuid-Holland Noord, JeugdMATCH Midden Holland, Verwijsindex Haaglanden, Utrecht Zuid-Oost, Utrecht-West en Lekstroom en SISA Rotterdam Rijnmond. Deze varianten werken ongeveer op dezelfde manier en zijn allemaal verbonden met de landelijke VIR. 

 Kwadraad heeft destijds besloten deel te nemen aan de Verwijsindex omdat wij “de noodzaak onderschrijven van de ontwikkeling van een sluitende samenwerking tussen organisaties die actief zijn voor jeugd en jongeren en haar expertise wil inzetten om mee te werken aan de ontwikkeling van betere samenwerking middels de VIR”. 

 • Door de registratie in de VIR weten hulpverleners sneller of een kind bekend is bij een collega, zodat zij samen kunnen overleggen over de beste aanpak.  
 • Doel is dat hulpverleners elkaar kunnen vinden.  
 • Het gaat om ‘risicosignalen’: er moeten aanwijzingen zijn dat er echt iets aan de hand is.  De regeling van de verwijsindex is opgenomen in de nieuwe Jeugdwet. 

Afweging

 • Bij risicosignalen die aanwijzen dat er echt wat aan de hand is bij jeugdigen in de leeftijd van 0 t/m 23 jaar. Deze signalen zijn door onszelf waargenomen of verkregen door een ouder / verzorgende. 
 • Er zijn weinig beschermende factoren waardoor je vermoeden is dat in de toekomst vaker hulpverlening nodig zal zijn. 
 • Als kinderen in een zorgoverleg op school worden besproken door SMW (behalve als de zorg enkelvoudig is)  

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Op basis van de volgende criteria zal Kwadraad een jeugdige altijd in de verwijsindex signaleren. Slachtoffer van geestelijk, lichamelijk of seksueel geweld, vernedering of verwaarlozing; 

 1. Psychische problemen waaronder verslaving aan alcohol, drugs of kansspelen; 
 2. Ernstige opgroei – of opvoedingsproblemen; 
 3. Minderjarig en zwanger of moeder; 
 4. Verzuimt veelvuldig van school of (dreigende) voortijdige schoolverlating; 
 5. Financiële problemen; 
 6. Niet bereid om door legale arbeid in levensonderhoud te voorzien; 
 7. Geen vaste woon – of verblijfplaats; 
 8. Lichamelijk of geestelijk geweld of ander intimiderend gedrag; 
 9. Strafbare feiten; 
 10. De ouders schieten tekort in de verzorging en opvoeding van de jeugdige; 
 11. Etnische risico’s 

Zie ook de signaleringscriteria Jeugdwet, artikel 7.1.4.1 en de handreiking melden (www.handreikingmelden.nl).