Hero image

Heeft u na het lezen van de informatie op deze website nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen.

Team Relatiebeheer Verwijsindex Haaglanden

Voor informatie over de Verwijsindex of als u met uw organisatie wilt aansluiten op de Verwijsindex kunt u contact opnemen met het team Relatiebeheer.

Ook kunt u hier terecht voor problemen met uw account, het aanvragen van nieuwe accounts en/of wijzigingen omtrent gebruikers van de Verwijsindex. De aanvragen worden alleen in behandeling genomen als deze door de daartoe bevoegde contactpersonen van de aangesloten organisatie worden ingediend.

Team relatiebeheer is te bereiken via verwijsindexhaaglanden@denhaag.nl.

Bezoek- en postadres

Verwijsindex Haaglanden
Spui 70 (OCW)
2511 BT Den Haag

Verwijsindex Haaglanden
Postbus 12 652 (OCW)
2500 DP Den Haag