Hero image

Je wilt als organisatie aansluiten op de Regionale Verwijsindex Haaglanden? Lees hier de stappen in de aansluitprocedure.

Kennismakingsgesprek

In een eerste informerend gesprek geeft de relatiebeheerder uitleg over de Regionale Verwijsindex Haaglanden (RVH) en wordt bepaald wat de RVH kan betekenen voor de organisatie en de medewerkers. Dit kennismakingsgesprek kan je aanvragen door een mail te sturen naar verwijsindexhaaglanden@denhaag.nl. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt ook besproken wie de toetredingsverklaring ondertekent, waarmee je organisatie zich conformeert aan het Convenant RVH.

Profiel opstellen

Elke organisatie die werkt met de Verwijsindex Haaglanden heeft een profiel. In dit profiel staat algemene informatie over de organisatie en de afspraken over de af te geven signalen en de bereikbaarheid van de medewerkers. De organisatie is verantwoordelijk voor het op te stellen profiel. Het profiel kan tijdens het aansluitproces worden bijgesteld. Let er op dat de te maken afspraken goed zijn afgestemd op regionaal geldende afspraken. Ook moeten de te maken afspraken goed passen binnen de eigen interne werkwijze.

Werken met de RVH

De medewerkers die in de toekomst gaan signaleren in de RVH krijgen uitleg van de relatiebeheerder hoe de Verwijsindex te gebruiken. Dit kan in de vorm van een training, presentatie of workshop. Binnen 5 werkdagen na de instructie worden de accounts voor de medewerkers aangemaakt. Zij ontvangen hun inloggegevens per e-mail.

Ambassadeur benoemen

Het is belangrijk om een medewerker (een ambassadeur) in de organisatie verantwoordelijk te stellen voor de RVH. Deze ambassadeur is ook de contactpersoon voor de relatiebeheerder.

Aansluitportaal

Werkt jouw organisatie ook bovenregionaal? doe dan de check in het aansluitportaal te vinden op MULTIsignaal Aansluitportaal

Monitoring

Na de aansluiting op de RVH volgt de relatiebeheerder het signaleren een aantal maanden. Als er geen signalen worden afgegeven, bekijkt de relatiebeheerder in overleg met de organisatie wat hiervan de oorzaak is. Indien nodig wordt een extra instructie signaleren gegeven.

Borging

Samen met de relatiebeheerder bekijk je welke meerwaarde signalen en matches in de Verwijsindex hebben voor je organisatie en de organisaties waarmee je samenwerkt. De relatiebeheerder denkt met je mee om het signaleren en het volgen ervan onderdeel te laten uitmaken van de werkprocessen in jouw organisatie.