Hero image

Het Maatschappelijk Team (MT)) is de plek voor ouders, kinderen en jongeren (tot 23 jaar) voor alle vragen over opvoeden en
opgroeien, en tevens voor meervoudige of complexe problematiek. Het MT biedt hulp en ondersteuning als het gezin er niet
alleen uit komt.

Algemeen en doelgroep

Het Maatschappelijk Team (MT)) is de plek voor ouders, kinderen en jongeren (tot 23 jaar) voor alle vragen over opvoeden en opgroeien, en tevens voor meervoudige of complexe problematiek. Het MT biedt hulp en ondersteuning als het gezin er niet alleen uit komt.

De organisaties die zorgprofessionals leveren voor het MT in Midden Delfland zijn : Gemeente Midden Delfland (teamleider), STOJAH (voorheen BJZ), Stichting MEE, Kwadraad, JGZ.

 

Signaleringscriteria & Leefgebieden

De zorgprofessional plaatst een signaal in de Verwijsindex Haaglanden indien uit de GIZ (Gezamenlijke Inschatting Zorgbehoefte) blijkt dat het traject als “Middel” of “Zwaar” kan worden ingeschat. Dit is het geval indien de zorgprofessional één of meer signalingscriteria volgens artikel 2j van de Jeugdwet heeft geconstateerd (zie hiervoor pagina 1 van dit profiel, bij ‘Signaleringscriteria’). De zorgprofessional vult samen met de ouder(s) en/of de jongere(n) de GIZ in. Hierbij worden de domeinen ontwikkeling (gezondheid), opvoeding (en gezinsrelaties) en sociale omgeving (materiële omstandigheden, onderwijs en werk) besproken. De zorgprofessional plaatst zelf het signaal in de Verwijsindex Haaglanden en vermeldt de GIZ in het cliëntdossier. Indien een match ontstaat komt de betreffende mail met matchinformatie in de eigen mailbox van de zorgprofessional.