Hero image

Sensa Zorggroep is een culturele zorginstelling die haar hulpverlening richt op jeugdigen, ouderen, dementerenden, lichamelijk- en verstandelijke gehandicapten, mensen met psychologische klachten, verslavingsproblematiek en biedt tevens kraamzorg aan.

Algemeen en doelgroep

Sensa Zorggroep is een culturele zorginstelling die haar hulpverlening richt op jeugdigen, ouderen, dementerenden, lichamelijk- en verstandelijke gehandicapten, mensen met psychologische klachten, verslavingsproblematiek en biedt tevens kraamzorg aan. Al vanaf onze oprichting in 2009 hebben wij ons uitdrukkelijk laten inspireren door onze motto ´hart voor de zorg´. Naarmate we steeds groter werden is dit motto verankerd gebleven in onze organisatie. Dit drijft ons om de behoeftes van onze cliënten goed te doorgronden en daarop te anticiperen, want wij beschouwen elke cliënt uniek! Onze basisvisie is om verscheidene hulpvormen onder één dak te kunnen bieden. Daarom werken wij samen met onze ketenpartners om gerichte en laagdrempelige hulp te kunnen bieden. Middels onze expertise in de culturele zorg kunnen wij vroegtijdig maatschappelijke problemen signaleren en daarop ingrijpen. Dat wordt zeer gewaardeerd; jaarlijks weten ongeveer 5000 cliënten, met 35 verschillende etnische achtergronden ons te vinden! Samen met een team van 140 medewerkers, uit 20 verschillende culturele achtergronden, bieden wij hen de nodige zorg aan.

 

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Doel van de Verwijsindex is door tijdig mogelijke bedreigingen en potentiële risico’s voor een goede ontwikkeling naar volwassenheid bij jeugdigen te signaleren, eerder de betrokken hulp- en dienstverleners in beeld te hebben en sneller eenduidigheid in handelen door professionals te realiseren.

De landelijke handreiking Meldcriteria is leidend, als hulpmiddel bij het kwalificeren van het risico (www.handreikingmelden.nl).

Sensa Zorg heeft de visie dat geen kind tussen wal en schip moet geraken en zien derhalve een verhoogde noodzaak tot het tijdig zichtbaar maken van haar betrokkenheid in de Verwijsindex. Men heeft daarmee ook een extra check dat geen organisatie over het hoofd wordt gezien, de regie versterkt wordt op de coördinatie van zorg en daarmee het streven naar de samenhang van handelen door alle betrokkenen.

Sensa Zorg toont altijd haar betrokkenheid in de verwijsindex als zij direct of indirect (via ouders) betrokken zijn bij een jeugdige tussen 0-23 jaar, tenzij het niet in het belang van jeugdige is dat anderen nu of in de toekomst op de hoogte zijn van de betrokkenheid bij Sensa Zorg.

Dit betekend dat Sensa Zorg altijd haar betrokkenheid bij jeugdigen tot 23 jaar in de Verwijsindex toont:

  • Als er een indicatie ontvangen is op een jeugdige (tot 23 jaar) - Als er een indicatie is ontvangen op een volwassene die deel uitmaakt van een gezin met één of meer ouder jeugdigen (tot 23 jaar)
  • Als er kraamzorg wordt gegeven aan een minderjarige moeder (dan toont Sensa Zorg zowel bij moeder als de baby haar betrokkenheid)
  • Als er kraamzorg wordt gegeven en Sensa Zorg wordt in de samenwerking of zelf andere organisaties betrekt bij de samenwerking