Hero image

Curium-LUMC is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie voor ambulante, dag-, en klinische behandelingen.

Algemene informatie

Curium-LUMC is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie voor ambulante, dag-, en klinische behandelingen. Curium-LUMC is er voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar) met ernstige psychiatrische problemen en hun gezin. Wij behandelen gezinnen met kinderen die door psychische klachten ernstige problemen hebben thuis, op school of met vriendjes. Curium is verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Signaleringscriteria

Indien een jeugdige in zijn veilige ontwikkeling naar volwassenheid wordt bedreigd, maakt de professional de afweging een signaal te plaatsen in de Verwijsindex. De signaleringscriteria zijn gelijk aan meldcode Kindermishandeling, misbruik en huiselijk geweld. Hiervoor worden de signaleringscriteria uit de Jeugdwet (art. 7.1.4.1) en/of de criteria uit de leefgebieden handreiking melden www.handreikingmelden.nl gehanteerd.

Interne werkwijze

  • De aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling zijn tevens de signaleringsbevoegden voor de Verwijsindex.
  • Instantiebeheerder is Dr. M. Rinne.

Borging

Wanneer een aandachtsfunctionaris gedurende langere tijd afwezig is, worden lopende dossiers (en dus ook de matchberichten) doorgesluisd naar een vervanger/ waarnemer.

Wetgeving

WGBO, BOPZ, wet BIG, Jeugdwet.

Afweging

Curium-LUMC volgt de verplichte KNMG-meldcode Kindermishandeling, misbruik en huiselijk geweld. De in deze meldcode beschreven stappen zorgen voor een zorgvuldige afweging wanneer en hoe er gemeld wordt. Aan deze stappen wordt de afweging tot wel of niet signaleren in de Verwijsindex toegevoegd. Een match in de Verwijsindex kan er ook voor zorgen dat een hulpverlener een andere afweging maakt met betrekking tot wel of niet melden bij Veilig Thuis. Bij de afweging van signaleren in de Verwijsindex worden ouders hierover in een persoonlijk gesprek ge├»nformeerd. Indien persoonlijk gesprek niet mogelijk is, dan schriftelijk met begeleidend schrijven en cli├źntfolder.