Hero image

CityKids biedt zorg aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar op het verpleegkundig kinderdagverblijf en behandeling aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar op het ontwikkelcentrum.

Algemeen en doelgroep

CityKids biedt zorg aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar op het verpleegkundig kinderdagverblijf en behandeling aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar op het ontwikkelcentrum. Daarnaast biedt CityKids 24 uur (kinderthuis)zorg, beschermd wonen in De Pastorie voor jongens met autisme en/of een verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar en dagbesteding aan jongeren vanaf 18 jaar.

Afweging

Alle cliënten van CityKids worden standaard gesignaleerd in de verwijsindex, tenzij op basis van professionele afweging besloten wordt om geen signaal af te geven (dit wordt gemotiveerd vastgelegd in het cliëntdossier). 

Achtergrond van deze keuze is dat alle cliënten van CityKids kwetsbare kinderen zijn die een vergroot risico lopen en extra zorg vanuit CityKids ontvangen of statistisch een grote kans hebben dat zij ergens anders extra zorg ontvangen.  

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Indien een jeugdige in zijn veilige ontwikkeling naar volwassenheid wordt bedreigd, maakt de professional de afweging een signaal te plaatsen in de Verwijsindex. De signaleringscriteria zijn gelijk aan meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Hiervoor worden de signaleringscriteria uit de Jeugdwet (art. 7.1.4.1) en/of de handreiking melden (www.handreikingmelden.nl) gehanteerd.