Hero image

Wat staat er in de Verwijsindex?

Als een professional is betrokken bij een jeugdige van 0-23 jaar, kan hij of zij dit aangeven in de Verwijsindex. De ouders en/of de jeugdige worden hierover door de professional geïnformeerd. In de Verwijsindex staan alleen de algemene gegevens, zoals: BSN, naam, geboortedatum, woonplaats, geslacht van de jeugdige en de contactgegevens van de begeleidende professional(s). De algemene gegevens van de jeugdige staan ook in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP).

Wat komt niet in de Verwijsindex?

In de Verwijsindex staat geen inhoudelijke dossierinformatie. De reden waarom een signaal wordt afgegeven in de Verwijsindex staat er niet bij. Gegevens van ouders worden niet geregistreerd en dus ook niet getoond.