Hero image

Let op! Als je nog geen 16 bent, kun je niet zelf een bezwaar indienen bij de gemeente. Dit moeten je ouders/verzorgers doen.

Bezwaar uiten bij professional

Je kunt je bezwaar tegen het signaal in de verwijsindex eerst bespreken met de professional die het signaal geplaatst heeft. Deze professional luistert naar je bezwaar, legt de doelstelling van de Verwijsindex nog een keer uit en informeert je waarom het signaal geplaatst is (gebaseerd is op de landelijk geldende signaleringscriteria). Als je bezwaar niet is weggenomen, kun je een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Binnen zes weken nadat je geïnformeerd bent over het signaal in de Verwijsindex dien je een bezwaarschrift in bij de gemeente waar je woont. Dit bezwaar wordt op grond van artikel 17 lid 1 sub c AVG gelijk gesteld aan een verzoek tot vernietiging van persoonsgegevens.

Je kunt het bezwaarschrift sturen naar de verwijsindex:
Gemeente Den Haag/OCW/Verwijsindex Haaglanden
Postbus 12652
2500 DP Den Haag

De relatiebeheerders van de verwijsindex zorgen dat je bezwaarschrift bij je woongemeente komt. De verwijsindex is verder geen partij in de afhandeling van het bezwaarschrift.

Beslissing op het bezwaar

Om een beslissing op het bezwaar te nemen, zal de gemeente contact opnemen met de professional die het signaal geplaatst heeft.

Verwijdering signaal

Als het signaal niet terecht is gedaan, dan kan het signaal permanent en volledig verwijderd worden uit de regionale en landelijke Verwijsindex. Degene die in de gemeente verantwoordelijk is voor de Verwijsindex krijgt de opdracht om het signaal definitief te verwijderen.

Inactief maken van het signaal

Als het signaal wel terecht was op het moment van afgeven, maar nu niet meer nodig is (of als het signaal langer dan 2 jaar geleden is geplaatst), dan wordt het signaal inactief gemaakt en in het historisch meldingenarchief gezet. In dit historisch meldingenarchief blijft het signaal nog vijf jaar bewaard (volgens artikel 7.1.4.6 van de Jeugdwet). Zo gaan signalen uit het verleden niet meteen verloren en blijven tijdelijk zichtbaar voor organisaties die misschien later bij jou betrokken zijn. Er kunnen op inactieve signalen geen matches optreden tussen professionals.

Signaal blijft staan

De gemeente kan ook besluiten dat er geen reden is om het signaal te verwijderen. Het signaal blijft dan in de verwijsindex staan. Je kunt tegen deze beslissing in beroep gaan.

Gegevens nodig voor behandeling bezwaar

Je moet bij het bezwaar in elk geval het volgende aangeven:

  • Dat het gaat om een bezwaar tegen een signaal in de Regionale Verwijsindex Haaglanden
  • Wie het signaal geplaatst heeft (organisatie en naam professional)
  • Waarom het signaal verwijderd moet worden
  • Kopie van je legitimatie