Hero image

Action Kids biedt jeugdhulp aan kinderen en jongeren tussen 5 en 23 jaar oud.

Algemeen en doelgroep

Action Kids biedt jeugdhulp aan kinderen en jongeren tussen 5 en 23 jaar oud.  

Zie voor meer informatie: www.actionkids.nl 

 

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Action Kids kiest ervoor om alle jeugdigen tussen 5 en 23 jaar te signaleren in MULTIsignaal, om zo onze betrokkenheid bij deze kinderen en jongeren te tonen.  

Indien een cliënt bij Action Kids komt met een enkelvoudige hulpvraag die zonder verdere opvolging door een andere organisatie eenvoudig en snel opgelost kan worden, dan is een signaal in MULTIsignaal niet nodig.  

 Afwegingen voor Action Kids om een cliënt (jeugdige tussen 5 en 23 jaar) te signaleren in MULTIsignaal zijn; 

  • Bij zorgen over de ontwikkelingen van de jeugdige en of passende zorg wordt ingezet 
  • Bij zorgen over de veiligheid van de jeugdige in de situatie waarin deze zich ontwikkeld.