Hero image

In de Verwijsindex staan alleen jouw algemene gegevens. Er staat nooit in de Verwijsindex waarom je begeleiding krijgt.

Je gegevens zijn veilig

Bij het plaatsen van een signaal in de Verwijsindex, worden (algemene) persoonsgegevens in de Verwijsindex verwerkt. Privacywetgeving is van toepassing, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt voor de geldende doeleinden van de Verwijsindex. Professionals en organisaties gaan altijd zorgvuldig om met persoonlijke gegevens.

Informeren moet

Als je ouder bent dan 12 jaar word jij altijd geïnformeerd als een signaal wordt afgegeven in de Verwijsindex. Je ouders/verzorgers worden ook altijd geïnformeerd over het plaatsen van een signaal. Ben je ouder dan 16 jaar? Dan word alleen jij geïnformeerd. De professional die een signaal wil afgeven informeert jou hierover. Heel soms wordt dit niet gedaan, bijvoorbeeld bij overmacht of een bedreigende situatie.

Toestemming

Om informatie over jou te mogen uitwisselen is toestemming van je ouders/verzorgers nodig. Ben je ouder dan 16 jaar, dan vragen de professionals aan jou toestemming om informatie te mogen uitwisselen. Dit is een eis vanuit de Europese wet. Soms is er geen toestemming nodig, bijvoorbeeld op grond van de Leerplichtwet.

Wat zijn je rechten?

Je hebt een aantal rechten:

  • Recht op inzage in de geregistreerde gegevens;
  • Recht op correctie van de gegevens;
  • Recht op verzet.

Je kunt via de gemeente waar je woont gebruik maken van je rechten. Op de website van jouw gemeente kun je de procedures vinden.