Hero image

Geen toestemming voor delen informatie?

Dan mogen er volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) géén gegevens worden uitgewisseld. Alleen in uitzonderlijke gevallen kun je zonder toestemming informatie uitwisselen en samenwerken. In zulke gevallen handel je op basis van een conflict van plichten. Belangrijk is dan de afweging van de bezwaren van ouders en/of jeugdige tegen de noodzaak van de afgestemde hulp, zorg of bijsturing die je wil gaan verlenen of verleent (en waarvoor uitwisseling van informatie nodig is). Dit kan aan de orde zijn als er bijvoorbeeld sprake is van overmacht of een bedreigende situatie. In zulke situaties stem je deze afweging af met een leidinggevende en/of een juridische afdeling en informeert de matchende partijen. Ook leg je je beweegredenen vast in het cliëntdossier en overweegt andere stappen zoals een melding bij Veilig Thuis.