Hero image

De Verwijsindex is een samenwerkingsprogramma waar een professional zichzelf zichtbaar maakt voor een andere professional die ook bij uw kind/gezin betrokken is. Zo kunnen zij snel en nog beter met elkaar samenwerken. Een professional is een hulpverlener/begeleider die uw kind en/of uw gezin hulp aanbiedt.

Hoe werkt het?

Als een professional uw kind begeleidt, kan de professional dit aangeven in de Verwijsindex. U wordt hierover door hem/haar geïnformeerd. In de Verwijsindex staan alleen algemene gegevens van uw kind en de contactgegevens van de professional(s). Er staat nooit bij waarom uw kind/uw gezin begeleiding krijgt.

Zijn er nog meer professionals bij uw kind betrokken? Dan geven zij dit ook aan in de Verwijsindex en wordt u door die professionals geïnformeerd.

Toestemming nodig voor delen informatie

De professionals nemen contact met elkaar op. Voordat zij informatie over uw kind met elkaar mogen delen, moet u daarvoor toestemming geven. Na toestemming kunnen zij uw kind nog beter begeleiden. Als uw kind 16 jaar of ouder is, vragen de professionals aan uw kind toestemming om informatie te mogen delen.

De privacy rondom de verwijsindex is volgens de wet geregeld. Professionals en organisaties gaan altijd zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. U kunt hier de privacyregels en uw rechten nalezen.

Wie doen er mee?

Veel organisaties werken met de Verwijsindex Haaglanden, zoals gemeenten en scholen. Dat is mooi, want hoe meer professionals met elkaar samenwerken, hoe beter uw kind geholpen kan worden.