Hero image

Home

Soms heeft een jeugdige (0-23 jaar) extra begeleiding nodig. Als er meerdere professionals bij een jeugdige betrokken zijn, helpt de Verwijsindex om deze professionals met elkaar in contact te brengen.

Vinden

De Verwijsindex is een digitaal programma waarin professionals (begeleiders, leerkrachten, hulpverleners) een signaal kunnen afgeven voor een jeugdige (0-23 jaar) waar zij bij betrokken zijn. De Verwijsindex zorgt ervoor dat alle betrokken professionals zichtbaar zijn voor elkaar. Daardoor kunnen zij goed samenwerken en krijgt de jeugdige de begeleiding die hij of zij nodig heeft. De professionals informeren ouders/verzorgers en/of de jeugdige (vanaf 12 jaar) als zij een signaal in de Verwijsindex willen afgeven.

Verbinden

Als er 2 of meer signalen worden afgegeven over een jeugdige, of broertjes/zusjes van deze jeugdige, krijgen alle betrokken professionals hierover bericht. In dit bericht staat een link naar de Verwijsindex. In de Verwijsindex staan alleen algemene gegevens van de jeugdige, zoals BSN, naam, geboortedatum, woonplaats en geslacht. In het bericht staan ook de contactgegevens van de betrokken professionals, zodat zij contact met elkaar op kunnen nemen.

Samenwerken

Nadat het contact is gelegd tussen de professionals, kunnen zij beter samenwerken en de hulp aan en/of begeleiding van jeugdigen van 0 tot 23 jaar op elkaar afstemmen.

Nieuws over Verwijsindex Haaglanden

Lees hier de laatste nieuwsberichten over de Verwijsindex Haaglanden

12 september 2018
Nieuwe folders Verwijsindex

Agenda

Data voor trainingen, (regionale) bijeenkomsten of conferenties.