Hero image

De Praktische GGZ biedt professionele ambulante geestelijke gezondheidszorg aan in de regio's Haaglanden en Midden-Holland.

Algemeen & Doelgroep

Zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen kunnen bij de Praktische GGZ terecht voor behandeling. De teams met psychiaters, (GZ-)psychologen, orthopedagogen en vaktherapeuten kenmerken zich door hun betrokkenheid en deskundigheid. Met elkaar bieden zij u graag een behandeling op maat aan. De Praktische GGZ is een instelling die specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) en generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (GBGGZ) biedt; diagnostiek en psychologische en / of psychiatrische behandeling voor kinderen, jeugdigen en volwassenen in een ambulant en vrijwillig kader. Wij zijn een kleinschalige en laagdrempelige behandelinstelling, die snel de juiste zorg kan bieden. De doelgroep van de Verwijsindex is jongeren van 0 tot 23 jaar.

Zie voor meer informatie: www.depraktischeggz.nl

Intern Werkproces

De afweging voor het plaatsen van een signaal maakt de desbetreffende regiebehandelaar van De Praktische GGZ in samenspraak met het multidisciplinair behandelteam dat bij de zorgverlening aan de cliënt betrokken is in samenspraak met de locatiemanager. De inhoudelijk directeur wordt geïnformeerd over de afweging en uitkomst. De regiebehandelaar is een psychiater of GZ-psycholoog. Betrokken behandelaren kunnen psychiaters, (GZ-) psychologen, orthopedagogen of vaktherapeuten zijn.

Het signaal in de Verwijsindex geeft aan dat De Praktische GGZ betrokken is bij betreffende cliënt en/of gezin en maakt zichzelf daarmee zichtbaar voor andere betrokken hulpverleners. In het behandelplan van De Praktische GGZ  wordt de checkbox in het cliëntdossier “aangemeld bij de Verwijsindex” aangekruist zodra dit heeft plaatsgevonden. Tevens wordt de afweging hierover gedocumenteerd in het dossier van de cliënt.

Aandachtspunten

  • Maak de afweging voor het plaatsen van een signaal zo mogelijk met een leidinggevende of andere beroepskracht die ook bij de cliënt betrokken is;
  • Leg de handeling met betrekking tot de Verwijsindex Haaglanden vast in het eigen cliëntdossier (verloop van het gesprek informeren, afstemming bij match, verloop gesprek toestemming vragen, reactie ouders/jongere).

Borging

Indien de betrokken regiebehandelaar met vakantie gaat, langdurig afwezig is of uit dienst gaat, zullen actieve signalen in de Verwijsindex overgezet worden naar een andere regiebehandelaar of de inhoudelijk directeur. De regiebehandelaar of inhoudelijk directeur stuurt dan een mail naar de Verwijsindex Haaglanden. Voor nieuwe medewerkers die een signaal moeten kunnen afgeven wordt een account aangevraagd.

De Praktische GGZ werkt, naast de Jeugdwet ook met:

  • Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst;
  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).