Hero image

Horizon biedt specialistische jeugdhulp en onderwijs aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar en begeleidt hun ouders/opvoeders.

Intern werkproces

Wanneer een hulpverlener van Horizon betrokken is bij een jeugdige zal hij of zij een signaal afgeven op de jeugdige in de verwijsindex. Hij of zij koppelt zijn of haar contactgegevens aan het BSN van de jeugdige. In de verwijsindex komt niets te staan over de hulpvragen die de jeugdige heeft. De ouder(s) en jeugdigen vanaf 12 jaar worden bij de aanmelding/intake altijd mondeling of via de schoolgids/informatiefolder hierover geïnformeerd. Zodra een hulpverlener van een andere organisatie deze jeugdige ook in de verwijsindex signaleert, ontstaat een ‘match’. Ouders en jeugdigen vanaf 12 jaar worden middels een brief geïnformeerd als er een match optreedt. En zal hen om toestemming gevraagd worden voor het delen van relevante informatie over de jeugdige. De betrokkene hulpverleners nemen vervolgens contact met elkaar op waarna ze gezamenlijk afspreken wie welke hulp aanbiedt.

Horizon Midgaard

Ouders en jongeren worden vanuit Horizon Midgaard geïnformeerd over de verwijsindex. Voor de jongeren staat dit in het welkomstboek van de groep waar ze verblijven. Ouders krijgen de informatie opgestuurd bij het opnamepakket en brief.

Afweging

Aangezien Horizon specialistische jeugdhulp en specialistisch onderwijs biedt, geldt dat voor het overgrote deel van de cliënten/leerlingen een bedreigde ontwikkeling de aanmeldingsreden is. Daarom signaleert Horizon standaard alle jeugdigen in de Verwijsindex Haaglanden.

Wet- en regelgeving

Jeugdwet, Wet Primair Onderwijs

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Horizon hanteert de criteria van de Jeugdwet (artikel 7.1.4.1) en de Handreiking Melden.

Borging

Signaleringsbevoegd zijn de functies:

  • vanuit de Horizon scholen, de maatschappelijke deskundige en/ of gedragsdeskundige.
  • vanuit de zorglocaties is de cliëntenadministratie benoemd als centraal aanspreekpunt.