Hero image

Wanneer signaleren?

Wanneer je wilt samenwerken met andere professionals om de jeugdige zo goed mogelijk te helpen, kun je de afweging maken om een signaal af te geven in de Verwijsindex. Deze afweging maak je op basis van:

  • wat je ziet of hoort en waarbij je een redelijk vermoeden hebt dat de jeugdige in zijn veiligheid en ontwikkeling naar volwassenheid wordt bedreigd door één of meer van de in de Jeugdwet artikel 7.1.4.1 genoemde risicofactoren;
  • waarbij afstemming tussen meerdere disciplines en organisaties noodzakelijk is.

Vroegsignalering

Het gaat niet alleen om huidige risico's, maar ook om situaties die de jeugdige in de toekomst kunnen belemmeren/beschadigen. Het is dus vooral de vraag wanneer het zinvol is jezelf in de Verwijsindex zichtbaar te maken om zo de samenwerking tussen alle betrokken professionals vroegtijdig tot stand te laten komen. 

Juridisch kader

De Verwijsindex is vastgelegd in de Jeugdwet. Het juridisch kader geldt voor alle aangesloten organisaties. Meer over meldrecht, informatieplicht en toestemming vragen voor het delen van informatie staat bij Juridisch kader.

Handreiking melden

Als ondersteuning bij het maken van de afweging kun je ook de Handreiking Melden gebruiken.

Hier zijn de risicofactoren voor jeugdigen ingedeeld naar 5 leefgebieden (materiële omstandigheden, gezondheid, opvoeding en gezinsrelaties, onderwijs en werk, sociale omgeving buiten het gezin en school).