Hero image

De Klimop staat in de Cartesiusstraat, in het Regentesse- en Valkenboskwartier (stadsdeel Segbroek). Het is de enige openbare basisschool in de wijk. De school grenst aan de sportvelden van de Richard Krajicek Foundation en ligt vlakbij het vernieuwde stadspark De Verademing.

Algemeen en doelgroep

De Klimop staat in de Cartesiusstraat, in het Regentesse- en Valkenboskwartier (stadsdeel Segbroek). Het is de enige openbare basisschool in de wijk. De school grenst aan de sportvelden van de Richard Krajicek Foundation en ligt vlakbij het vernieuwde stadspark De Verademing.
De school staat in een gemêleerde wijk. De schoolpopulatie is een afspiegeling van de schoolomgeving. Onze leerlingen hebben een grote verscheidenheid in culturele achtergronden. Lang niet alle kinderen in de wijk hebben Nederlands als moedertaal. Daarom is het werken in homogene groepen (maximaal 25 leerlingen) juist voor deze leerlingen veel beter dan een systeem van combinatieklassen.

Leerlingen die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen zullen vanaf het schooljaar instromen in één van onze drie taalklassen. De leerlingen die in aanmerking komen voor de taalklas zullen voltijds les krijgen in deze groep. Om de drie, vier maanden toetsen we de leerlingen op hun vorderingen en kijken of zij de overgang naar de stamgroep aankunnen.
De Klimop heeft ook een Taalklas voor ouders. Op maandagmiddag en op vrijdagochtend krijgen ouders les van een NT2 lerares. Dit zijn ouders van leerlingen uit de reguliere klassen of ouders van de instroomleerlingen. De lessen vinden plaats in het gebouw van de Nieuwe Regentes.

De Klimop vindt het van groot belang dat peuters zich al op jonge leeftijd spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Daarom werken wij samen met de organisatie JongLeren.
Onze school heeft subsidie van de gemeente Den Haag gekregen voor de Verlengde Schooldag (VSD). Van dit aanbod kunnen alle leerlingen van school gratis gebruik maken. Na schooltijd worden voor leerlingen verschillende activiteiten georganiseerd, die aansluiten bij de schooldag. Er is aandacht voor sport, spel en dans. Bij over-inschrijving zal er worden geloot.
Onze school werkt voor de BSO samen met Kinderopvang 2Samen. De vestiging van 2Samen die verbonden is aan de Klimopschool heet 2Zonnebloemen en is gelegen aan de Gaslaan 80 te Den Haag.

Voor meer informatie zie: https://www.deklimopschool.nl/

Afweging

Wij werken op school met de meldcode. Dit wordt gemonitord door de aandachtsfunctionaris.

Bij de intake wordt vermeld dat wij als school werken met de verwijsindex. En we verwijzen naar onze website. De aandachtsfunctionaris voert het gesprek, informeert, signaleert en vraagt toestemming en volgt de matches op.

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Zie signaleringscriteria Jeugdwet, artikel 7.1.4.1 en handreiking melden (www.handreikingmelden.nl).

Het leefgebied ‘Onderwijs en Werk’ betreft het onderwijs ( ook kinderopvang en buitenschoolse opvang) dat de jeugdige volgt en/of het werk dat de jeugdige heeft. Daarnaast gaat het ook om de omstandigheden die de onderwijs-en/of werksituatie van de jeugdige kunnen beïnvloeden.

Borging

De aandachtsfuctionaris werkt volgens de meldcode, en zorgt daardoor voor de informeren van ouders en jeugdige, het plaatsen van signalen, ontvangt de berichten en vraagt toestemming.

2x per jaar wordt de verwijsindex  gepresenteerd aan het team, de eerste keer in de startvergadering voor het begin van het nieuwe schooljaar en 1 keer in februari voordat de rapportgesprekken plaatsvinden. 

Volgend schooljaar wordt er nog een medewerker opgeleid als aandachtsfunctionaris.