Hero image

Dirkje (kindercoach) helpt kinderen om te gaan met hun hooggevoeligheid en hen de handvatten te geven om hun eigenschap en bijkomende talententen in te zetten op school en het dagelijks leven.

Algemeen & Doelgroep

  • Coachpraktijk
  • Coaching voor hooggevoelige kinderen en hun ouders

Afweging

Wanneer kinderen (of gezinnen) in mijn praktijk meer ondersteuning nodig hebben dan alleen een coach.
Wanneer kinderen uit mijn praktijk te maken hebben met problemen die schadelijk/belemmerend zijn en/of bedreigend kunnen zijn voor de ontwikkeling, overweeg ik het plaatsen van een signaal in de verwijsindex.

Signaleringscriteria & Leefgebieden

Op mijn praktijk is het leefgebied ‘Opvoeding & Gezinsrelaties’ uit de handreiking melden van toepassing.

Borging

Alleen coach kan en mag signaleren.

Wet- en regelgeving

Coach is een vrij beroep.