Hero image

Ad Astra biedt specialistische begeleiding van kinderen en jongeren, op het kruispunt van onderwijs en zorg.

Algemene informatie

Specialistische begeleiding van kinderen en jongeren, op het kruispunt van onderwijs en zorg. Kinderen en jongeren met diagnose ASS - AD(H)D – of verwante problematiek die deelnemen in het reguliere onderwijs. Ad Astra begeleiding werkt met zorgbegeleiders die het vaste aanspreekpunt zijn voor een aantal jongeren. Zij voeren voor deze jongeren de regie en coördinatie. Ad Astra is een Jeugd GGZ instelling en werkt met Jeugdwet. Ad Astra heeft 2 locaties in Gouda (JeugdMATCH) en 2 locaties in Den Haag (Verwijsindex Haaglanden).

Nauw met Ad Astra begeleiding verweven is Studywatchers. Studywatchers is gericht op jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die met een onderwijsbegeleidingsvraag zijn aangemeld. Zodra zich bij deze jongeren ook problemen voordoen op andere levens- of ontwikkelingsgebieden, wordt de deskundigheid van Ad Astra begeleiding ingeschakeld. Voor deze jongeren wordt op dat moment tevens een signaal afgegeven in JeugdMATCH of de Verwijsindex Haaglanden.

Intern werkproces

Zorgbegeleiders die het vaste aanspreekpunt zijn en de regie en coördinatie voeren voor de betreffende jongeren,  zullen signaleren in de Verwijsindex Haaglanden/JeugdMATCH. Instantiebeheerder van de Verwijsindex voor Ad Astra is de Teamleider Zorg.

Ad Astra begeleiding hanteert als uitgangspunt voor het signaleren de stelregel dat er sprake moet zijn van problemen op meerdere levensgebieden (zie www.handreikingmelden.nl). De doelgroep van Ad Astra bestaat uit jongeren met een complexe problematiek, waarop deze stelregel bij ieder individu van toepassing is. Ad Astra hanteert derhalve het beleid dat alle jongeren die worden aangemeld bij Ad Astra gesignaleerd worden in de Verwijsindex.

Nauw met Ad Astra begeleiding verweven is Studywatchers. Studywatchers is gericht op jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die met een onderwijsbegeleidingsvraag zijn aangemeld. Zodra zich bij deze jongeren ook problemen voordoen op andere levens- of ontwikkelingsgebieden, wordt de deskundigheid van Ad Astra begeleiding ingeschakeld. Voor deze jongeren wordt op dat moment tevens een signaal afgegeven in de Verwijsindex Haaglanden.

Naar aanleiding van het eerste contact met ouders/ jongeren, wordt een informatiemail gezonden met daarin informatie over begeleiding, tarieven en Verwijsindex Haaglanden/JeugdMATCH. Ook op de website en in brochures zal de Verwijsindex Haaglanden/JeugdMATCH worden opgenomen.

Aandachtspunten

  • Maak de afweging voor het plaatsen van een signaal zo mogelijk met een leidinggevende of andere professional die ook bij de jeugdige betrokken is;
  • Leg de handelingen m.b.t. de Verwijsindex vast in het eigen cliëntdossier (verloop ‘gesprek informeren’, afstemming met de bij een match betrokken organisatie(s), verloop gesprek ‘toestemming vragen voor overleg’, reactie ouders).

Borging

Bij verloop van personeel of langdurige afwezigheid van een signaleringsbevoegde, worden zijn signalen via de daartoe bestemde functie in de Verwijsindex Haaglanden/JeugdMATCH overgedragen aan een collega of vervanger. Bij kortdurende afwezigheid (vakantie/verlof/ziekte) zal de meldingsbevoegde in de afwezigheid assistent/eigen mailbox aangeven wie in geval van urgentie te benaderen is. De instantiebeheerder ziet toe op het gebruik van de Verwijsindex door zijn/haar meldingsbevoegden.